Pages Navigation Menu

4H Besøksgård

fosseheimen_pages_4Hbesoksgard-1

Aktivitetene tilpasses det enkelte klassetrinn, slik at de fungerer for alle aldre

Aktiviteter for dagstur

• Være med å stelle og mate dyra på gården
• Kanopadling
• Kultur- og natursti
• Bade
• Grille

Tid: Kl. 11.00 – kl. 14.00 (eller etter avtale)

Pris: kr 70,- pr «snute»

fosseheimen_pages_4Hbesoksgard-2

Ekempel på tilleggsaktiviteter, i forbindelse med overnatting

• Fiske og grille sin egen fisk
• Lommelykttur
• Kulturhistorisk vandring
• Sove i Lavvo/gapahuk
• Riding
• Skyting med pil og bue

Tid: 1. døgn fra kl. 11.00 – kl.11.00 dagen etter (eller etter avtale)
Pris: I tillegg til «snutepris» på kr 70,- kommer kr 130,- pr. person pr døgn.