Pages Navigation Menu

Avasjonsdressur

aversjon 2

Forviss deg om at din hund ikke jager bufe og klovvilt

Aversjonsdressur i regi av Gaular Jakt og fiskelag. Dette et tilbud til alle typer hunder, fordi alle hunderaser har jaktinstinkt i større eller mindre grad. Selv om erfaring viser at det som regel er jakthunder som er involvert i hendelser med skade og drap, så anbefaler vi allikevel dette kurset for alle raser.

Vårt ønske er å gjøre det som er mulig for å unngå at bufe og klovvilt blir forstyrret eller skadet. For skadet bufe og klovdyr forårsaket av hund er opprivende for alle – på alle vis. Det medfører også negative holdninger og konsekvenser for hundehold generelt og for jakthunder spesielt.

Hvert år dresseres flere tusen nye hunder i Norge fra å jage denne type dyr. I tillegg er flere tusen hunder inne til oppdatering. Denne kursvirksomheten bidrar til at man i flere områder får starte jakten med hund før beitedyr er fjernet fra utmarksbeiter.

Du kan få informasjonshefte og lese mer om saken via sidene til NJFF.

Pris: kr 500,-  1 gang strømming og restrømming

Vi ønsker deg og din hund velkommen til oss

Oppsatte datoer er :

31.05.2015

14.06.2015

21.06.2015

28.06.2015

Sted: Fosseheimen Naturpark  kl 17.00

Påmelding send en sms på telefon  41540634