Pages Navigation Menu

Hjortejakt

fosseheimen_pages_hjortejakt1

Terrenget i utmarka er variert vestlandsterreng. Innmarka er forholdsvis flat og oversiktlig. Etter felling av dyret, er det praksis at dette fraktes av jegeren til skogsbilvei. Utleier bistår med å frakte dyret til slakteplassen. Ved behov kontaktes utleier for tilkalling av sporhund fra Gaular Sporhundgruppe.

Priser pr løyve
Bukk kr 4.500,-
Kolle kr 3.500,-
Kalv kr 2.000,-

Prisene er inklusiv MVA

Ved felling kommer tillegg for kjøtt
Bukk og kolle kr 65,- pr kg
Kalv kr 70,- pr kg

Utleier har utarbeidet kontrakt til dette formålet.

Viltloven med tilhørende forskrifter regulerer jakten.

Overnatting i gjestehus.

Når det gjelder mat, finnes det et supermarked i nærmiljøet, som er åpnet fra mandag til fredag fra kl. 10.00-18.00 og på lørdag fra kl. 10.00 – 13.00.  Ferdig tilbredt mat kan bestilles fra Eldalstunet.