Pages Navigation Menu

Rovdyrjakt

fosseheimen_pages_revejakt

Fosseheimen Naturpark leier ut jaktområde for gaupejakt, som pågår fra 1. februar til 31. mars.

Skuddpremie pr dyr er kr 3.000,-

Fosseheimen Naturpark leier ut jaktområde for revejakt på rødrev. Jakten pågår fra 15. juli til 15. april.

Skuddpremie pr dyr er kr 750,-

 

Gaupejakt og revejakt, som er kvotefri i Sogn og Fjordane, er viktig både for å redusere tap av bufe og for å bedre forvaltningen av viltet som brukes til mat. Skinnet fra disse dyrene, som er spesielt vakkert på vinterstid, er en ressurs i seg selv.

Det kan benyttes enten hagle eller rifle.  Og det er tillatt med lys, fastmonert på vegg, hvis det utføres åtejakt (gluggjakt).

Utleier har utarbeidet kontrakt/jaktkort for jakten.

Viltloven med tilhørende forskrifter regulerer jakten.

Overnatting i gjestehus.

Når det gjelder mat, finnes det et supermarked i nærmiljøet, som er åpnet fra mandag til fredag fra kl. 10.00-18.00 og på lørdag fra kl. 10.00 – 13.00.  Ferdig tilbredt mat kan bestilles fra Eldalstunet.