Pages Navigation Menu

Sauene våre

fosseheimen_pages_saulam

Vi har plass til ca 250 vinterfora sauer på Fosseheimen Naturpark. Hos oss er sauen produksjonsdyr.

Sauene våre lever stor deler av tiden ute og oppe i fjellet. Dyrevelferd er viktig for oss. Sauene bor i store binger om vinteren og her kan du se hvordan vi har det i fjøset om vinteren.

Våre raser

Sjeviot er en utenlandsk rase av crossbredtypen som stammer fra England/Skottland. Den kom til Norge i 1860-årene og vi antar at den har et mindre innslag av norsk blod enn de andre rasene som oppstod på denne tida. Sjeviotsauene er kollet og hvit med svart nese og svarte klauver. Hårlaget på hodet og på beina er rent hvitt. Typiske kjennetegn er tydelig buet neseparti og nesten rett oppadstående ører. Den er mindre enn de andre crossbred-rasene, men de har allikevel bra kjøttfylde og god ull.

 

Suffolk er en utenlandsk rase av crossbredtypen fra England. Den ble innført til Norge i 1950-årene. På grunn av god kjøttfylde er den benyttet til brukskryssing med flere av de norske rasene, og det finnes fremdeles noen hundre rasekarakteristiske dyr. Den har et svart, glinsende hårlag på hodet og på beina. Ullfellen er tett og forholdsvis finfibret, men med noe kort stapellengde. Selv om ullfellen skal være hvit, finner man som regel innslag av pigment i ulla. Det hevdes at suffolk egner seg godt for beiting i pyntegrøntfelt.